“ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมวิชาการที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย”

โครงการ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ข่าวประชาสัมพันธ์

พมส. หารือร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และคณะทำงานจาก อบต.บัวเงิน เพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทน บพท.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ IRURP 2023

ผู้อำนวยการหน่วย บพท. มอบหมาย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติและร่วมยินดีในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

OPSCD COLA KKU พันธมิตรการพัฒนาเมือง ร่วมการประชุมบูรณาการโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP)” การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ บพท.

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น OPSCD COLA KKU พันธมิตรการพัฒนาเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมบูรณาการโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP)” การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ  บพท.

OPSCD COLA KKU เรียนรู้กิจกรรม พมส.รุ่น 1 ศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติการ ประเด็น “การจัดการน้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

OPSCD COLA KKU เรียนรู้กิจกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติการ ประเด็น “การจัดการน้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ปฏิทินกิจกรรม


เราในสื่อมวลชน

จดหมายข่าว

บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด เชิญนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ หลังเทศบาลเมืองสะเดารับทุนวิจัย จาก บพท.

โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เดินหน้าปรึกษาหารือบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ถึงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่

องค์ความรู้