สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เชิญศูนย์ OPSCD ร่วมงาน Air Rail & Logistic Expo 2023

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เชิญศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ร่วมงาน Air Rail & Logistic Expo 2023