วช. เชิญ นักวิจัย OPSCD COLA KKU ร่วมเวทีเสวนา “ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัยจากความรุนแรง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

วช. เชิญ นักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร.ศุภวัฒน…

Webmaster Website

1 Jun 2566

พมส.เข้าพบนักวิจัย ทม.แพร่ และ ทต.เชียงม่วน เพื่อพลิกโฉมท้องถิ่น ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เข้าพบนักวิจัยเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลเชียงม่วน เพื่อพลิกโฉมท้…

Webmaster Website

1 Jun 2566

Webmaster Website

1 Jun 2566

นักวิจัยในโครงการการฯ เข้าพบ2ผู้นำเทศบาล หารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เข้าพบ2ผู้นำเทศบา…

Webmaster Website

31 May 2566

Webmaster Website

30 May 2566

Webmaster Website

25 May 2566

Webmaster Website

24 May 2566

Webmaster Website

24 May 2566

บพท. พมส.และ ARV เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลหนองกี่ และเทศบาลตำบลละหานทราย เพื่อพลิกโฉมจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และ บริษัท  AI …

Webmaster Website

24 May 2566
1 2 20