สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เชิญศูนย์ OPSCD ร่วมงาน Air Rail & Logistic Expo 2023

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เชิญศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ร่วมงาน Air Rail & Logistic Expo 2023

ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน Air Rail & Logistic Expo 2023 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion:GMs) ได้แก่ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ จีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor) และเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor:NSEC) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตามเส้นทางดังกล่าว และยังเป็นไปตามนโยบาย KHONKAEN MICE CITY
สำหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านสมศักดิ์ วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น,ท่านมโนไชย จุลามะนี รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น,ท่านเจิ่น แทง จุง กงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจังหวัดขอนแก่น, ท่าน เหมย โหยว กงสุลฝ่ายกิจการชาวจีน สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐ ประชาชนจีนจังหวัดขอนแก่น, ท่านหยาง ถิงถิง กงสุลฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น,นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,ท่านสาคอน พิลางาม ผอ.ใหญ่ บริษัท ท่าบกท่านางแล้ง จำกัด เวียงจันทน์ สปป.ลาว,ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย, เรือโทศิรรินทร์ ชัยสินอัครยศ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์, นาวาอากาศโทวิถีชัย แสงเทโพธิ์ ผู้ช่วยกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด,นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจ
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และได้รับเกียรติจาก นายสาคอน พิลางาม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าบกท่านาแล้งจำกัด เวียงจันทร์ สปป.ลาว (Vientiane Logistics Park) ปฐากถาพิเศษ ในหัวข้อ “สร้างเศรษฐกิจมั่งคั่ง โดยพลังของพื้นที่ จากรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน”
สำหรับในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มีการเสวนา ในหัวข้อ “ระบบ logistics ใหม่ เชื่อม ไทย ลาว จีน” โดยร่วมเสวนาโดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย, ท่านจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท Vientiane Logistics Park จำกัด สปป.ลาว, นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน),รศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ Senior Advisor of Phongsavanh Group และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้