Webmaster Website

6 Oct 2566

บพท. หนุนภาคีขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ปั้นผู้บริหารท้องถิ่นสู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ กับหลักสูตร พมส.3

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบ…

Webmaster Website

23 Jun 2566

Webmaster Website

6 Jun 2566

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทน บพท.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ IRURP 2023

ผู้อำนวยการหน่วย บพท. มอบหมาย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเ…

Webmaster Website

8 Feb 2566

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าห…

Webmaster Website

6 Feb 2566

เทศบาลนครขอนแก่น พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

เทศบาลนครขอนแก่น พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ เทศบาลนครขอนแก่น …

Webmaster Website

31 Jan 2566

Webmaster Website

19 Jan 2566
1 2 10