รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทน บพท.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ IRURP 2023

ผู้อำนวยการหน่วย บพท. มอบหมาย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเ…

Webmaster Website

8 Feb 2566

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าห…

Webmaster Website

6 Feb 2566

เทศบาลนครขอนแก่น พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

เทศบาลนครขอนแก่น พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ เทศบาลนครขอนแก่น …

Webmaster Website

31 Jan 2566

Webmaster Website

19 Jan 2566

Webmaster Website

19 Jan 2566

Webmaster Website

19 Jan 2566

OPSCD COLA KKU ร่วมเรียนรู้กลไกทางการเงินใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของกลุ่ม Young Smart Farmer กับกิจกรรมของ บพท. ซึ่งร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPS…

Webmaster Website

17 Dec 2565

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) หลักสูตร พมส. รุ่น 1 ครั้งที่ 14

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) หลั…

Webmaster Website

8 Dec 2565
1 2 10