รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทน บพท.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ IRURP 2023

ผู้อำนวยการหน่วย บพท. มอบหมาย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติและร่วมยินดีในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023