บพท. หนุนภาคีขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ปั้นผู้บริหารท้องถิ่นสู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ กับหลักสูตร พมส.3

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดตัวหลักสูตร “นักพัฒนาเมืองระดับสูง รุ่น 3” เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ให้กับผู้นำทั่วประเทศ หวังปั้นผู้บริหารท้องถิ่นสู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมยกระดับ อบจ.สู่กลไกการเติบโตใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน”