ศูนย์ OPSCD ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งมอบต่อโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งมอบต่อโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 35 เครื่อง จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบโดยนายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 ร่วมด้วยผู้ประสานขอรับบริจาค มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ. 2540 โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการมูลนิธิ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด โดยนายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท  พร้อมกันด้วย รศ.ดร ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD)  ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ ร่วมรับมอบและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลใน 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้ามาร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนต่อไป