บพท. พมส.และ ARV เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลหนองกี่ และเทศบาลตำบลละหานทราย เพื่อพลิกโฉมจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และ บริษัท  AI …

Webmaster Website

26 May 2566

Webmaster Website

26 May 2566

Webmaster Website

26 May 2566

Webmaster Website

26 May 2566

พมส.1 และ Bedrock เข้าพบเทศบาลตาคลีและเทศบาลลาดยาว เปลี่ยนโฉมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อประชาชน

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง1 (พมส.1) และ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  เข้าพบเทศบาลตาคลี และเทศบาลลาดย…

Webmaster Website

17 May 2566

หลักสูตร พมส.2 ลงพื้นที่เมืองสี่แคว จัด Workshop ร่วมพันธมิตร ปลุกปั้นนครสวรรค์สู่เมืองอัจฉริยะต้นแบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 2 ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพ…

Webmaster Website

17 May 2566

Webmaster Website

17 May 2566

พมส.1 รุ่นที่ 1 ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ด้านภัยพิบัติ และสุขภาพกับเทศบาลที่ได้รับทุน

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ด้านภัยพิบั…

Webmaster Website

4 May 2566

ครั้งที่ 6 กับการเรียนหลักสูตร พมส.1 รุ่นที่ 2 ภายใต้จุดเน้น “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งพลังวัฒนธรรม”

ครั้งที่ 6 กับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.1) รุ่นที่ 2 ภายใต…

Webmaster Website

4 May 2566
1 2 16