Webmaster Website

29 Oct 2566

Webmaster Website

29 Oct 2566

KKTT บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน หนุนงานวิจัย บพท. สู่พื้นที่สร้างอาชีพใจกลางเมือง

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน หนุนงานวิจัย หน่วยบริหารและจัด…

Webmaster Website

29 Oct 2566

Webmaster Website

20 Oct 2566

Webmaster Website

20 Oct 2566

Webmaster Website

20 Oct 2566

หลักสูตร พมส. และ Bedrock จัดฝึกอบรมการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองในทั้ง 4 ด้านอัจฉริยะ ให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยในแต่ละด้าน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)  และบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  จัดฝึกอบรมการใช้งาน…

Webmaster Website

8 Oct 2566

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการวิจัยป…

Webmaster Website

8 Oct 2566

บพท. พมส. จับมือคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทางด้าน Logistic มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงนาม MOA บันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่

บพท. พมส. จับมือคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทางด้าน logistic มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงนาม MOA บันทึกข้อตกลง…

Webmaster Website

8 Oct 2566
1 2 21