Webmaster Website

27 Dec 2566

สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เชิญศูนย์ OPSCD ร่วมงาน Air Rail & Logistic Expo 2023

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เชิญศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ร่วมงาน A…

Webmaster Website

27 Dec 2566

Webmaster Website

27 Dec 2566

Webmaster Website

27 Dec 2566

ผอ.ศูนย์ OPSCD รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD)   ร…

Webmaster Website

27 Dec 2566

Webmaster Website

29 Oct 2566

Webmaster Website

29 Oct 2566

KKTT บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน หนุนงานวิจัย บพท. สู่พื้นที่สร้างอาชีพใจกลางเมือง

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน หนุนงานวิจัย หน่วยบริหารและจัด…

Webmaster Website

29 Oct 2566

Webmaster Website

20 Oct 2566
1 2 21