อยากเปลี่ยนเมืองต้องเริ่มที่ คน บพท.ติวเข้มสร้างนักพัฒนา “อปท.”

อยากเปลี่ยนเมืองต้องเริ่มที่ คน บพท.ติวเข้มสร้างนักพัฒนา “อปท.” เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึ…

Webmaster Website

18 Jan 2566

“ท้องถิ่น” คือหัวใจการพัฒนา”วุฒิสาร”แนะเปลี่ยนตัวเอง ประเทศเปลี่ยน

เผยแพร่ผ่าน หนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2566 “ท้องถิ่น” คือหัวใจการพัฒนา&#…

Webmaster Website

15 Jan 2566

บพท.หนุนบริษัทอันดามันพัฒนาเมืองขับเคลื่อนเขตระเบียงเศรษฐกิจ

บพท.หนุน บริษัทอันดามันพัฒนาเมือง ขับเคลื่อนเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Economic Co…

Webmaster Website

18 Dec 2565

บพท.หนุนขอนแก่นขับเคลื่อนยกระดับเป็นเมืองแห่งความสุข

บพท.หนุนขอนแก่นขับเคลื่อนยกระดับเมืองแห่งความสุข ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เสนอ 5 ประเด็นเพื่อแก…

Webmaster Website

15 Dec 2565

ท้องถิ่นจับมือบ.เอกชนยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาด

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่และบริษัทเอกชน ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่…

Webmaster Website

25 Nov 2565

วว. จับมือพันธมิตรจังหวัดสงขลา เดินหน้าโครงการผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน มุ่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว…

Webmaster Website

10 Nov 2565

‘นวัตกรชุมชน’ ปัจจัยสำเร็จสู่พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ยูเนสโก…

จากปี 2563 จนถึงวันนี้ “Phayao Learning City” มีแหล่งเรียนรู้มากถึง 26 แห่ง ทั้งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของรัฐ และ…

Webmaster Website

8 Nov 2565

นายกเล็กฯยิ้มรับประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเทศมนตรีเทศบาลทั่วประเทศพร้อมสมาชิก รับมอบประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองชุดที่ 1 หลังผ่านการเรียนรู้วิเ…

Webmaster Website

8 Nov 2565

นายกเล็กฯยิ้มรับประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเทศมนตรีเทศบาลทั่วประเทศพร้อมสมาชิก รับมอบประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองชุดที่ 1 หลังผ่านการเรียนรู้วิเ…

Webmaster Website

8 Nov 2565
1 2 7