“ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมวิชาการที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย”

โครงการ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
YouTube player
YouTube player
YouTube player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลแวงน้อย จ.ขอนแก่น และโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นฯ ร่วมประชุมวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญาพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล

เทศบาลตำบลแวงน้อย จ.ขอนแก่น และโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ โดย มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และศักยภาพความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญาพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทน บพท.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ IRURP 2023

ผู้อำนวยการหน่วย บพท. มอบหมาย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติและร่วมยินดีในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว

กิจกรรมการทำงานร่วมกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

OPSCD COLA KKU พันธมิตรการพัฒนาเมือง ร่วมการประชุมบูรณาการโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP)” การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ บพท.

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น OPSCD COLA KKU พันธมิตรการพัฒนาเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมบูรณาการโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP)” การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ  บพท. Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ปฏิทินกิจกรรม

June 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30