บพท. เจ๋ง! ดันพะเยาเข้าสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกขององค์การยูเนสโก

หน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.) เจ๋ง! ดันพะเยาเข้าสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกขององค์การยูเนสโก