หน่วย บพท. ให้ทัศนะความเข้าใจ กับทีมศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) OPSCD KKU เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในทีมร่วมกัน

หน่วย บพท. ให้ทัศนะความเข้าใจ กับทีมศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) OPSCD KKU เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในทีมร่วมกั