สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดำเนินการออกสลากรูปแบบใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหาสลากเกินราคาให้หมดไปและสามารถนำเงินจากการดำเนินการผิดกฎหมาย เช่นหวยใต้ดิน กลับมาเป็นรายได้นำส่งรัฐไปใช้ประโยชน์กับประชาชนคนไทย และจะขอรับฟังความคิดเห็นสำหรับ ปี 2565 จำนวน 2 รูปแบบ