ทีม OPSCD KKU ร่วมแสดงความอาลัย ระลึกถึงคุณงามความดีมารดาของคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. พร้อมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

ทีมศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) OPSCD KKU ร่วมแสดงความอาลัย ระลึกถึงคุณงามความดี ของ “คุณแม่สีดา โกสาเสนา” มารดาของคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. พร้อมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ