OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของธนาคารอาหาร “สวนปันสุข” ปลูกพืชผักปลอดสารพิษแจกฟรี

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลขอนแก่นเปิด ธนาคารอาหาร “สวนปันสุข” ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ #แจกฟรี ช่วยวิกฤตโควิด-19 โดยประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถขอรับพืชผักสวนครัว มากกว่า 37 ชนิด เพื่อนำไปประกอบ อาหาร หรือรับประทาน หรือนำไปปลูก ซึ่งสามารถติดต่อขอรับ ได้ที่บริเวณด้านหน้าสวนปันสุข ทุกวันราชการ ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 จนถึงปลายเดือนตุลาคม 2563 หรือ ปลายปี 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น 043-221578
***รับได้ที่สวนบึงทุ่งสร้าง ( ข้างสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง นะคะ)