“กองสลากฯ” รับฟังปชช. จัดเวทีศึกษาผลกระทบทางสังคม สลาก 3 หลัก-6 หลัก เริ่มที่เชียงใหม่

“กองสลากฯ” รับฟังปชช. จัดเวทีศึกษาผลกระทบทางสังคม สลาก 3 หลัก-6 หลัก เริ่มที่เชียงใหม่
ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของเว็บไซต์สยามรัฐ (เผยแพร่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565) https://siamrath.co.th/n/366636