ทีมนักวิจัย OPSCD KKU ในโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัล ประจำปี 2565 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ

ทีมนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) ในโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัล ประจำปี 2565 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ https://drive.google.com/file/d/18dtmtug7KH_ztLSEJly7vVC8sbGehHuZ/view?usp=sharing