กองสลากเปิดรับฟังความเห็น ‘หวยเลข 6 หลัก 3 หลัก’เริ่ม 20 ก.ค.นี้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคม เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์(เผยแพร่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565) https://www.dailynews.co.th/news/1208808/