ธนาคารโลกจับมือ มข. ในฐานะขุมพลังความรู้ของพื้นที่ และเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเมืองของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเมืองเป้าหมายในการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ธนาคารโลก (The World Bank)  จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะขุมพลังความรู้ของพื้นที่ และเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเมืองของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเมืองเป้าหมายในการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน https://drive.google.com/file/d/1M1e-bvOWdNC2Fhjj_2c3W07AtAifuyKp/view?usp=sharing