บพท. ผนึกพลังผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองต่างๆ และผู้ที่อาสาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาเมืองของตัวเอง สู่การพัฒนาเมืองที่ตรงจุด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผนึกพลังผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองต่างๆ และผู้ที่อาสาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาเมืองของตัวเอง สู่การพัฒนาเมืองที่ตรงจุด https://drive.google.com/file/d/1GQ4HVnstuF_zbJHWe3t8JhQhDVmQkkXY/view?usp=sharing