มข. จับมือ ธนาคารโลก ร่วมห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ

มข. จับมือ ธนาคารโลก ร่วมห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของ เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เผยแพร่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565) https://th.kku.ac.th/101259/