โครงการวิจัย Knowledge Stock จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 5 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่

โครงการวิจัย Knowledge Stock จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 5 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564  คลิ๊ก