ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางกับเวทีสาธารณะ “การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคกลาง (การทำ Tech Foresight ภาคกลาง)

ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางกับเวทีสาธารณะ  “การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคกลาง (การทำ Tech Foresight ภาคกลาง) 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คลิ๊ก