ต่อเนื่องกับจัดทำคลังความรู้ (Knowledge Stock) กับเวทีสาธารณะ Tech Foresight ภาคตะวันออก

ต่อเนื่องกับจัดทำคลังความรู้ (Knowledge Stock) กับเวทีสาธารณะ Tech Foresight ภาคตะวันออก

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  คลิ๊ก