OPSCD COLA KKU ร่วมชื่นชม ยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม โปรแกรมที่ 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

OPSCD COLA KKU ร่วมชื่นชม ยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม โปรแกรมที่ 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 คลิ๊ก