สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ของ “ระบบ Thai Youth Integrity” ส่งสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมระบบประเมินฯ จำนวนถึง 143 แห่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ของ “ระบบ Thai Youth Integrity” ส่งสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมระบบประเมินฯ จำนวนถึง 143 แห่ง

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 คลิ๊ก