ครั้งแรก!!! ของ โครงการ “การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้ที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร จำนวนทั้งสิ้นถึง 3,886 คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล VDO Conference อย่างพร้อมเพรียง

ครั้งแรก!!! ของ โครงการ “การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้ที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร จำนวนทั้งสิ้นถึง 3,886 คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล VDO Conference อย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คลิ๊ก