โครงการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เปิดช่องทาง “tyintegrity ให้คำปรึกษาออนไลน์” ด้วยระบบ Zoom Could Meeting กับคณะนักวิจัย

โครงการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เปิดช่องทาง “tyintegrity ให้คำปรึกษาออนไลน์” ด้วยระบบ Zoom Could Meeting กับคณะนักวิจัย

วันที่ 12 มกราคม 2564 คลิ๊ก