ประชุมการใช้ Digital painting พัฒนาจาก text สู่ picture /animation สำหรับ digital assessment platform ภายหลังจากวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี และข้อมูลเชิงประจักษ์ และสร้างเครื่องมือที่เชื่อมต่อชุดข้อมูลเครื่องมือประเมินฉบับ paper pencil ไปสู่ digital assessment platform

ประชุมการใช้ Digital painting พัฒนาจาก text สู่ picture /animation สำหรับ digital assessment platform ภายหลังจากวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี และข้อมูลเชิงประจักษ์ และสร้างเครื่องมือที่เชื่อมต่อชุดข้อมูลเครื่องมือประเมินฉบับ paper pencil ไปสู่ digital assessment platform

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คลิ๊ก