ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ นำโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ลงพื้นที่จริงทดลองการใช้เครื่องมือประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตก่อนนำข้อมูลส่งต่อทีมพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมแบบดิจิทัล Digital Assessment Platform ต่อไป

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ นำโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ลงพื้นที่จริงทดลองการใช้เครื่องมือประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตก่อนนำข้อมูลส่งต่อทีมพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมแบบดิจิทัล Digital Assessment Platform ต่อไป

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 คลิ๊ก