คณะทำงานภาคสนาม ศึกษาบริบทโรงเรียนในเขตชนบท ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้

คณะทำงานภาคสนาม ศึกษาบริบทโรงเรียนในเขตชนบท ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก