ทีมที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ผ่านกระบวนการสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ทีมที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ผ่านกระบวนการสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก