ทีมที่ปรึกษาโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน ถึงการนำหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ ในการจัดการเรียนสอนของโรงเรียน

ทีมที่ปรึกษาโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน ถึงการนำหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ ในการจัดการเรียนสอนของโรงเรียน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คลิ๊ก