รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ทำสัญญาในการเป็นที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมนำทีมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ทำสัญญาในการเป็นที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมนำทีมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คลิ๊ก