กิจกรรมเข้าตรวจเยี่ยม Site Visit แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment) ของ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตมีนบุรี และสำนักงานเขตวังทองหลาง ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563

กิจกรรมเข้าตรวจเยี่ยม Site Visit แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) ของ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตมีนบุรี และสำนักงานเขตวังทองหลาง ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 คลิ๊ก