สกสว. หารือ PMU จัดสรรงบ ปี 65 เน้นนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สกสว. หารือ PMU จัดสรรงบ ปี 65 เน้นนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (เผยแพร่ วันพุธที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2564)

https://www.bangkokbiznews.com/tech/962182