เชียงใหม่​ระดมทุกภาคส่วนวางแผนทำโรดแมป พลิกฟื้น​เมืองจากโควิด-19​ เดินหน้า​ Next New Normal

เชียงใหม่​ระดมทุกภาคส่วนวางแผนทำโรดแมป พลิกฟื้น​เมืองจากโควิด-19​ เดินหน้า​ Next New Normal

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ (ฉบับวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2564)
https://siamrath.co.th/n/306211

วันที่​ 16​ ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานวิทยาศาสตร์​ มช.​( STEP​) นายชัชวาล ฉายะบุตร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงใหม่​เป็นประธานการเวสวนาระดมสมองทุกภาคส่วนภายใต้เวที​ Chiang​ Mai Forum The Next New Normal ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่​ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ชุมชนใหม่ และระบบนิเวศน์ใหม่ ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป(Next New Normal)” ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2564 โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวส​ุ​ รก.ผอ.ฝ่ายสนับสนุน​ทุนวิจัย​และ​นวัตกรรม​โปรแกรมวิจัย​ 15​ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์กร​ให้การสนับสนุน​กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ของการจัดเวทีระดมสมองครั้งนี้​ว่า​ เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดประชุม “ทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (Chiang Mai​ Forum The Next New Normal)” หรือ Chiang Mai Forum ครั้งที่ 1 ที้ผ่านมาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะ ถัดไป (Next New​ Normal) พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการดำเนินงาน และผลงานวิจัยจากโครงการการสร้างกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในภาคเหนือให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวสู่ความยั่งยืน

พร้อมกับยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระดับโลกหลังวิกฤตสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการระดมความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่จากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและสมาคม ภาควิชาการ​ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยประเด็น​สำคัญ​ที่เป็นตัวขับเคลื่อน​นำร่องคือธีมคลองแม่ข่า forum ธีม “เศรษฐกิจใหม่”และ “ชุมชนใหม่” และธีม “ระบบนิเวศใหม่” พร้อมเวทีใหญ่การเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป (Next New Normal)ร่วมกับนายสุทธิชัย หยุ่น​ สื่อมวลชน​ชื่อดัง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป (Next New Normal)​ที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันเสนอแนวทาง และทิศทางการขับเคลื่อนเมือง เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการ ท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ ต่อไปหลังเจอวิกฤต​โควิด-19​ ครั้งใหญ่​โดยคาดหวังเป็นแผนฟื้นฟูทันทีในปี​ 2565​ นี้