เปิดทดลองรถสาธารณะ มินิบัสเส้นทางวัฒนธรรมรอบเมืองเลย

ที่มา : หนังสือพิมพ์เลยไทม์ฯ
https://www.loeitime-online.com/2021/12/blog-post.html

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564  ที่ท่าอากาศยานเลย  มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท ) กระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  จัดงานทดลองเดินรถขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อเส้นทางวัฒนธรรมเมืองเลย โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน

นายยุทธนา  วงศ์โสภา  หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การจัดงานทดลองเดินรถขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อเส้นทางวัฒนธรรมเมืองเลย ดำเนินการตามโครงการศึกษากลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบทิศทางการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วยทุนทางวัฒนธรรม  โดยภายใต้กิจกรรมดังกล่าวได้ออกแบบแนวทางการศึกษาการเชื่อมโยงการพัฒนาระดับพื้นที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทดลองระบบการให้เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่เมืองเลย ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นระยะเวลา 85 วัน  โดยไม่คิดค่าบริการ  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอำเภอเมืองเลยและเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบแผนแม่บทด้านการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเลยต่อไป

โดยรถที่นำมาให้บริการเป็นรถชัตเติ้ลบัส รถบัสขนาดเล็ก  มี 2 เส้นทาง เส้นทางละ 1 คัน สีเขียววนซ้าย  เริ่มจากสถานีจอดรถที่ท่าอากาศยานเลย  ผ่านแยกนาอาน แยกบ้านฟากนา แม็คโครเลย การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ศูนย์ราชการจังหวัดเลย  แขวงทางหลวงเลยที่ 1 สามแยกทองคำ แยกบ้านแฮ่ วนกลับรถที่กศน.เลย ผ่านศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ลานพญานาค ที่ทำการไปรษณีย์เลย ตลาดเย็นบ้านติ้ว หน้าวิทยาลัยเทคนิคเลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย บ้านติดต่อ ตลาดบ้านขอนแดง ย้อนกลับมาจอดที่ท่าอากาศยานเลย

และเส้นทางสายสีชมพูวนขวา  เริ่มจากท่าอากาศยานเลย ไปที่ตลาดบ้านขอนแดง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย ตลาดเย็นบ้านติ้ว เทศบาลเมืองเลย ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง หนังโรงหนังอมรินทร์เก่า กศน.เลย  ตลาดวัฒนธรรมบ้านแฮ่ สามแยกทองคำ แยกทางลงบ้านแฮ่ แยกโรงเรียนเมืองเลย โรงพยาบาลเลย หัวสะพานบ้านนาเขิน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย บิ๊กซีเลย ปั๊มปตท นาอาน และย้อนกลับมาที่ท่าอากาศยานเลย

ซึ่งภายหลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ทำการสตาร์ทรถเที่ยวปฐมฤกษ์ และทดลองนั่งรถไปตามเส้นทางสีชมพูด้วย.