บพท.หนุนบริษัทอันดามันพัฒนาเมืองขับเคลื่อนเขตระเบียงเศรษฐกิจ

บพท.หนุน บริษัทอันดามันพัฒนาเมือง ขับเคลื่อนเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Economic Corridor: AWC) ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขียวมูลค่ากว่า 6,500 ลบ. เพื่อให้เมืองเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนด้วยเศรษฐกิจ BCG

https://share.csitereport.com/share.php?post_id=0000028651