ภาพบรรยากาศภายในงานพิธิเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1

ประมวลภาพ และเอกสารประกอบการบรรยาย
พิธิเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร