ขอเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 City Development Executive Program (CDE) ปฏิบัติการบนฐานงานวิจัย

ขอเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 City Development Executive Program (CDE) ปฏิบัติการบนฐานงานวิจัย

??หลักสูตรพัฒนานักพัฒนาเมืองระดับสูง : (พมส) รุ่นที่ 1??

*ยกระดับนักบริหารสู่นักพัฒนาระดมผู้กล้ามาพัฒนาเมืองตนเอง
*หลักสูตรเพื่อค้นหาทิศทางและโอกาสในการสร้างสรรค์โครงการเศรษฐกิจใหม่ให้กับเมือง
*การอบรมผ่านการลงมือดำเนินการจริง พร้อมทุนสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดโครงการในแต่ละช่วงสำหรับทุกทีม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตร
*เป็นผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*การอบรมมีลักษณะเป็นทีม 3-4 ท่าน นำทีมโดยนายกเทศมนตรี (ซึ่งในทีมอาจจะประกอบไปด้วย นายกฯ ปลัดฯ ผอ.กองฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ)
*สามรถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
*ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครของตนเองรุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2565
พิธีเปิดโครงการฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนขั้นต้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผ่านลิงค์ : https://docs.google.com/forms/u/1/d/19vAdw9Q2IA_BzzLhZuZAVqKnSKvClcfGe2rGsCE8TGQ/viewform?usp=drive_web&edit_requested=true


หรือติดต่อสอบถามได้ที่
คุณภัทรพล ขวัญสุด
โทร 093-7686438
Email phattarapon.new@gmail.com