พิธีลงนามในสัญญาการให้บริการให้คำปรึกษา (Reimbursable Advisory Services หรือ RAS agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่าย กับธนาคารโลก

ธนาคารโลก (The World Bank)  จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะขุมพลังความรู้ของพื้นที่ และเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเมืองของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเมืองเป้าหมายในการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.