สร้างชีวิตให้กับความหวังของประชาชนผ่านโครงการ HOPES: การช่วยเหลือสังคมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประวัติและพัฒนาการของสลากกินแบ่งในประเทศไทย

สร้างชีวิตให้กับความหวังของประชาชนผ่านโครงการ HOPES: การช่วยเหลือสังคมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประวัติและพัฒนาการของสลากกินแบ่งในประเทศไทย

โดย พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 19 กันยายน 2556