ทีมนักวิจัย OPSCD KKU ในโครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ  ประชุมร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ

ทีมนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) ในโครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 ประชุมร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ

ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ดำเนินโครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น และเพื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์โครงการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้กำหนดให้ที่ปรึกษาโครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ เข้าพบ พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ และประชุมร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพื่อพัฒนาเครื่องมือและวางแผนการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานกฎหมาย ชั้น 10 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อนึ่ง ในส่วนของทีมที่ปรึกษาฯ ซึ่งเป็นนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) นั้น นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  หัวหน้าโครงการฯ และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ หลายสถาบัน ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี มหาวิทยาลัยบูรพา  และ ดร.ณาน เรืองธรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในฐานะนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ