โครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565

ทีมนักวิจัยโครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 เข้าพบ พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ และประชุมร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพื่อพัฒนาเครื่องมือและวางแผนการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานกฎหมาย ชั้น 10 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี (10 พ.ย.2564)