งานทอล์คแห่งการพัฒนาเมือง Top of the Town “เสวนาพัฒนาเมือง”

งานทอล์คออนไลน์ที่เข้าใจนักพัฒนาเมืองทุกมิติ โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น และ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้เชี่ยวชาญจาก บพท. ที่มาชวนคุย ชวนคิดเปิดแผนการพัฒนาเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน เงินทุนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกันสมกับเป็นเมืองแห่งการพัฒนา วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ร่วมกันเปิดเมืองแห่งโอกาส เรียนรู้การเติบโตกว่าเป็นเมืองอัจฉริยะที่ออกแบบได้ด้วยมือคนขอนแก่นเอง ต้องคิดแบบไหน ต้องวางแผนพัฒนาเมืองอย่างไร