ไขข้อสงสัย…ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ผ่านช่องทาง “bangkokita ให้คำปรึกษาออนไลน์” OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรม

ท่าน รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ได้ไขข้อสงสัยการบริหารความเสี่ยง โดยก่อนจะประเมิน ได้ต้องรู้ความเสี่ยงว่างานที่เราทำอยู่นั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้าง กำหนดความเสี่ยงก่อน เช่น ความเสี่ยงก่อให้เกิดในเรื่องการทุจริต หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ดังนั้นต้องระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยประเมินจากตัวชี้วัด 10 ข้อ อันไหนเสี่ยงมากที่สุดให้ใส่เป็นเปอร์เซ็น เป็นต้น ต่อมาหากเสี่ยงแบบนั้นแล้วจัดการอย่างไร หลีกเลี่ยงหรือเอาความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่น และความเสี่ยงอาจไม่มีทางจัดการได้หมด สภาพแวดล้อมเป็นตลอด หรือเราจะเปลี่ยนความเสี่ยงนี้ให้เป็นโอกาสได้ยังไง

YouTube player